Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86713

WOJTEK JAN,

Więzień w Czeskim Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen, KL Auschwitz nr 10266.

 Wojtek Jan pop

Urodzony 24.06.1904 r. w Łazach, zamieszkały w Orłowej, nauczyciel, narodowości polskiej. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie, a stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. Ponownie aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10266. Zwolniony z obozu 19.09.1941 r. – pracował jako robotnik drogowy w firmie Ing. Trampler, od 1942-1944 r. jako nocny stróż, od 1944-1946 urzędnik w kopalni.

Do szkolnictwa wrócił 1.12.1947 r. jako dyrektor szkoły w Łomnej Górnej, od 1.09.1949 r. dyrektor szkoły w Ropicy – do przejścia na emeryturę 31.07.1965 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.