Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86713

WOJTEK JAN,

Urodzony 24.06.1904 r. w Łazach – Zaolzie, zamieszkały w Orłowej – Zaolzie, narodowości polskiej. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel,. Aresztowany 22.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – byłej fabryce Kohna, a stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. Ponownie aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10266. Zwolniony z obozu 19.09.1941 r. – pracował jako robotnik drogowy w firmie Ing. Trampler, od 1942-1944 r. jako nocny stróż, od 1944-1946 urzędnik w kopalni. Do szkolnictwa wrócił 1.12.1947 r. jako dyrektor szkoły w Łomnej Górnej, od 1.09.1949 r. dyrektor szkoły w Ropicy – do przejścia na emeryturę 31.07.1965 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.