Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86714

WOJTEK JAN,

Urodzony 13.01.1896 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.