Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86715

WOLAREK WIKTOR,

Urodzony 12.06.1890 r. w Piotrowicach, zamieszkały w Marklowicach Dolnych, narodowości polskiej, właściciel gospody. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony krótko w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 2.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.