Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86718

WOŁŁEJKO WINCENTY,

Urodzony 23.01.1883 r. mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Jedno źródło podaje: dyrektor szkoły, inne, że inżynier górniczy. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7564. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.