Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86720

WOŹNICA KAROL,

 Woźnica Karol po

Urodzony 7.11.1910 r. w Zabłociu k/Bogumina. Prawnik, urzędnik. Kształcił się w Orłowej, zaś od 1929 r. podjął studia prawnicze w Pradze. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna,  stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, 4.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6972. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wyzwoleniu zamieszkał w Karwinie i Frysztacie, gdzie był zatrudniony w Powiatowej Radzie Narodowej jako prawnik. Zmarł 20.07.1979 w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.