Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86721

WOŹNICA GRZEGORZ,

Urodzony 22.04.1905 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.