Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86722

WÓJCIK WŁADYSŁAW,

Urodzony 25.06.1882 r. w Raczkowej pow. sanocki, zamieszkały w Orłowej. Nauczyciel, powiatowy inspektor szkolny. Kształcił się w Krośnie – matura 1903 r., egzamin wydziałowy z II grupy przedmiotowej w Ostrawie Śl. w 1924 r. Uczył w Prądniku, Łazach, Orłowej. Stale zamieszkały w Orłowej. Dyrektor szkoły wydziałowej w Łazach i równocześnie inspektor szkolny na powiat Czeskiego Cieszyna. Działacz społeczny, organizator Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” oraz polskiej Rodziny opiekuńczej, założyciel sierocińca w Orłowej, inicjator i realizator budowy schroniska na Kozubowej. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 16.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.