Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86724

WRANKA LEON,

 Wranka Leon, pop

Urodzony 20.05.1920 r. w Stonawie, zamieszkały w Olbrachcicach, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i studiów wyższych – magister nauk chemiczno-handlowych. Aresztowany 12.04.1940 r. i przetrzymany w Czeskim Cieszynie, a stamtąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6945. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany jako więzień nr 4813. 47324. Kolejno, przeniesiony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2825. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po 1950 r. studiował na Akademii Handlowej w Krakowie. Zawodowo pracował 31 lat na stanowisku kierowniczym w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” w Cieszynie. Społecznie udzielał się w pracy PZKO i Związku Bojowników Antyfaszystowskich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.