Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86725

WRATNY FRANCISZEK,

Urodzony 2.08.1891 r. w Dąbrowie i zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i szkoły górniczej, pracował w kopalni – sztygar. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu  przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 13.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.