Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86728

WRÓBEL EUGENIUSZ,

Urodzony 16.04.1921 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.