Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86730

WYBIERWALSKI WŁADYSŁAW,

Urodzony 23.01.1902 r. Nie ustalono miejsca zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w cieszyńskim lub sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.