Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86735

ZAHRAJ ANTONI,

 

Urodzony 19.06.1912 r. w Olbrachcicach – Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Kształcił się w gimnazjum Osuchowskiego w Cieszynie – matura 1931 r., dyplom magisterski uzyskał na Uniwersytecie w Poznaniu w 1937 r. Praktykę nauczyciela rozpoczął w 1936 r. w gimnazjum w Katowicach. W 1938 r. wrócił do pracy nauczyciela gimnazjum w Czeskim Cieszynie i Orłowej – profesor, dyrektor gimnazjum. Aresztowany 21.04.1940 i przetrzymany przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7009. Następnie, od 6.06.1040 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany jako więzień nr 4832. Od 29.09.1942 r. przetransportowany do KL Sachsenhausen, zaś od 15.11.1942 r. do KL Oranienburg-Heinel. Zwolniony z obozu 15.08.1943 r. Do końca okupacji pracował w kopalni Węgla w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 5.10.1973 r. w Czeskim Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.