Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86737

ZAJĄC JÓZEF,

Urodzony 22.02.1901 r. w Krakowie, zamieszkały od 1925 r. w Cieszynie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku – nauczyciel w cieszyńskich szkołach. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu 21.11.1940 r. Po odzyskaniu wolności, do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny w fabryce mebli w Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.