Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86737

ZAJĄC JÓZEF,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

 Zając Józef

Urodzony 22.02.1901 r. w Krakowie, zamieszkały od 1925 r. w Cieszynie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie- Bobrku – nauczyciel w cieszyńskich szkołach. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do KL Dachau, następnie przesłany do KL Mauthausen-Gusen, skąd został zwolniony 21.11.1940 r. Po odzyskaniu wolności, do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny w fabryce mebli w Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.