Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86739

ZAJYC SYLWESTER,

Urodzony 3.12.1904 r. w Karwinie i tam zamieszkały, sztygar. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 5.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.