Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86743

ZBIERSKI STANISŁAW,

Urodzony 17.11.1881 r. w Częstochowie, syn Jana i Agnieszki z d. Matyja. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Częstochowie, a następnie ukończył w tej samej miejscowosci gimnazjum. Następnie, kontynuował studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Piotrogrodzie. Dyplom nauczyciela historii i języka polskiego otrzymał w 1924 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Czestochowie, później pracował w latach 1905-1907 w Warszawie. Kolejne miejsca pracy: nauczyciel w Petersburgu, Półtusku, Siedlcach, Ostrowie Wlkp. Od 1.09.1931 r. dyrektor Państwowego Gimnazjum w Częstochowie. Od 1.09.1935 r. zastępca dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Kętach pow. oświęcimski. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r., i po przewiezieniu przez gestapo do Bielska, a następnie do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14592. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 14.08.1940 przeniesiony z powrotem do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 14592. Zginął w tym obozie 1.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; .J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach; zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (sygn. MAKK/H/1181).