Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86749

ZIELEŹNY EMIL,

Urodzony 18.11.1912 r. w Radostowach k/Pszczyny, mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Uczeń rybnickiego gimnazjum, w którym zdał maturę w 1931 r. Nie ukończył studiów gdyż przerwała je wojna. Aresztowany 13.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w cieszyńskim lub sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu pracował jako kierownik działu w Dyrekcji Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, następnie jako pracownik umysłowy kop. „Rymer” w Niedobczycach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.