Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86750

ZIELINA JAN,

Urodzony 5.10.1907 r. w Końskiej – Zaolzie. Ukończył Szkołę Ludową w Końskiej, a następnie Gimnazjum Polskie w Cieszynie. Od 1927 r. studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów działał w Stowarzyszeniu Studentów ze Śląska Cieszyńskiego „Znicz”, Związku Akademików Mniejszości Polskiej w Czechosłowacji „Jedność” i Związku Obrony Kresów Zachodnich. Po otrzymaniu w 1935 r. dyplomu lekarza, podjął pracę zawodową jako lekarz wojskowy w Cieszynie. Od marca 1939 r. pracował jako lekarz w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Na początku 1940 r. otworzył prywatną praktykę lekarską w Gnojniku. Zaangażował się w ruchu oporu – z organizacją konspiracyjną „Orzeł Biały”. Aresztowany 14.04.1940 r. razem z innymi lekarzami z Cieczyna: Antonim Szymańskim, Albinem Gabrielem. Krótko przetrzymany przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Auschwitz, współwięzień z Marianem Główką. W styczniu 1945 r. przewieziony został do KL Stutthof. Tam doczekał wyzwolenia. Od maja 1945 r. pracował już jako lekarz w cieszyńskim szpitalu. Zmarł 12.04.1979 r.

Bibliografia: Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.