Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86751

ZIELIŃSKI MARIAN,

Urodzony 7.07.1903 r. w Przyszowej, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimeski, syn Piotra i Julii z d. Dudzik. Po ukończeniu szkoły ludowej, kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Tarnowie – z maturą w 1923 r. Potem studia na Wydziale Filozoficznym w Tarnowie – ukończone w 1927 r. Pracę nauczyciela rozpoczał w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Zawierciu. Od 1929 r. przeniesiony do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Sosnowcu, a potem nauczyciel Gimnazjum w Ketach. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7047. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki skutecznym staraniom żony, zwolniony do domu końcem listopada 1940 r. W kwietniu 1941 r. podjął pracę w składzie drzewa kopalnianego w Kętach. Po wyzwoleniu 2.02.1945 r. został mianowany burmistrzem w Kętach. Po uruchomieniu Liceum 26.04.1945 r. objął kierownictwo tej szkoły. Bardzo aktywny działacz kuturalno społeczny w Kętach. Zmarł 20.08.1987 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; W. Droździk, Cemtarze i groby Kęt; zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (sygn. MAKK/H/1181).