Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86753

ZIĘBA JÓZEF,

Urodzony 17.04.1900 r. w Gołonogu k/Dąbrowy Górniczej. Uczęszczał przed pierwszą wojną światową do gimnazjum rosyjskiego w Będzinie. W 1919 r. został nauczycielem w szkole kopalnianej w Dąbrowie Górniczej, a w 1921 r. uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w tym mieście. Do powiatu żywieckiego przeniósł się w 1926 r. i pracował wpierw w Zabłociu, a następnie w Sporyszu. Zaangażował się także w działalność społeczną w Bibliotece TSL w Żywcu oraz w ZNP. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu – członek Tajnej Organizacji Wojskowej, później ZWZ/AK. Prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej. Aresztowany 24.04.1940 r. i krótko przetrzymany przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7185. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu we wrześniu 1940 r. – dzięki usilnym staraniom rodziny. Po odzyskaniu wolności, pracował krótko jako kierownik szkoły powszechnej w Kalebach pow. żywiecki. Ponownie aresztowany 28.08.1944 r. i przesłany do KL Gross-Rosen. Został rozstrzelany 22.04.1945 r., w czasie marszu ewakuacyjnego więźniów – na kilka dni przed wyzwoleniem przez wojska radzieckie.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.