Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86754

ZMEŁTY ADOLF ks.,

Urodzony 1.07.1913 r. w Zabłociu k/Bogumina – Zaolzie, syn Jana i Zuzanny z d. Ziętek. Po ukończeniu szkoły średniej, uczeń i absolwent gimnazjum w Orłowej. Następnie podjął studia teologiczne w Bratysławie i w Wiedniu – ukończył je w 1937 r. – pastor. Po ukończeniu studiów przez cztery miesiące przebywał w zakładach dobroczynnych w Gallneukirche w Austrii. Po powrocie objął posadę katechety w szkołach cieszyńskich. Działacz Związku Ewangelickiej Młodzieży i innych organizacji społecznych. Aresztowany w Cieszynie Zachodnim, krótko przetrzymany przez gestapo w cieszyńskim więzieniu – fabryce Kohena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nastepnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22023. Zginął w tym obozie 30.04.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.