Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86755

ZOTYKA ANDRZEJ,

Urodzony 16.10.1902 r. w Nieborach k/Końska – Zaolzie, syn Andrzeja i Marii. Edukację stopnia podstawowego rozpoczął w austriackiej szkole w Końskiej, a później w Dolnej Lesznej – Zaolzie. Następnie, uczęszczał do przyzakładowej szkoły zawodowej Huty „Trzyniec” – gdzie uczył się zawodu ogrodnika. Po ukończeniu szkoły, zaciągnięty do odbycia służby wojskowej w armii czeskiej – Gwardii Masaryka. Po roku służby zdezerterował z wojska i zagrożony aresztowaniem przedostał się do Polski. Brał udział w plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim.
Po powstaniu wstąpił do Państwowej Policji – służył w miejscowościach Chorzów oraz Ruda Śląska. Następnie, przeniesiony do Rybnika, gdzie po ożenieniu się w 1928 r. zrezygnował z pracy w policji i pracował w wyuczonym zawodzie – ogrodnictwie. Wielki społecznik, miłośnik sportu. 1.09.1939 r. uchodził przed Niemcami i dotarł pod Kraków do Alwerni, skąd po dziesięciu dniach powrócił do Rybnika. Aresztowany 2.05.1940 r. razem z innymi osobami z Rybnika – m.in. Adolfem Kubeczką (lekarzem), Feliksem Popielem. Przetrzymany krótko w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, następnie przewieziony do więzienia w Cieszynie lub sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po jakimś czasie Andrzeja przeniesiono do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki staraniom rodziny i zaprzyjaźnionej z rodziną Niemki, zwolniony został z obozu, z warunkiem nakazu pracy w ogrodnictwie w Bełku k/Rybnika i bardzo częstego meldowania się na gestapo. Odzyskawszy wolność, niezależnie od postawionych przez gestapo warunków, zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ/AK. Po wyzwoleniu, w 1947 r. aresztowany przez UB i po rocznym okresie śledztwa skazany na 8 lat więzienia – odsiadywał wyrok w więzieniu we Wronkach. Zwolniony po 6 latach w 1956 r. – po ogłoszeniu amnestii dla więźniów politycznych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.