Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86756

ZUCZEK RUDOLF,

 Zuczek Rudolf, JUDr, pop

Urodzony 4.11.1912 r. w Orłowej i tam zamieszkały, narodowości polskiej, adwokat. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7143. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Do końca okupacji pracował fizycznie jako robotnik. Po wyzwoleniu pracował w sądownictwie jako aplikant, adwokat.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.