Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86758

ŻAGAŃ ERWIN,

 Żagań Erwin pop

Urodzony 14.08.1899 r. w Zarzeczu, syn Ludwika i Henryki. Szkołę podstawową ukończył w Górkach, następnie uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Cieszynie. Maturę zdał podczas odbywania służby wojskowej. Następnie (od 1924) był studentem germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (przez okres 3 lat). Ostatni rok studiów odbył na wyższej uczelni w Wiedniu. Po ukończeniu studiów pracował w gimnazjum w Cieszynie jako nauczyciel języka niemieckiego i kierownik internatu męskiego. Kilka lat przed wybuchem drugiej wojny światowej pracował jako urzędnik Magistratu Miasta Cieszyna. W sierpniu 1939 r. brał udział w ewakuacji dokumentacji magistrackiej do Krakowa, skąd po kilku miesiącach powrócił do Górek. Aresztowany 15.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zginał w tym obozie 15.02.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.