Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86760

ŻMIJ KAROL, ks.,

Urodzony 31.07.1907 r. w Łące pow. pszczyński, syn Józefa i Katarzyny z d. Bartecka. W wieku 12 lat wstąpił do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Opuścił je jednak w 1922 r. i rozpoczął naukę od drugiej klasy nowo założonego polskiego gimnazjum w Pszczynie. Po maturze w 1929 r. podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24.06.1934 r. Pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął od pomocy w parafii w Chropaczowie, zaś od 10.11.1935 r. był wikarym w Dębie. Po trzech latach sumiennej pracy kapłańskiej przeniesiono go 1.09.1938 r. do Lipin. W pierwszym miesiącu najazdu hitlerowskiego zastępował proboszcza parafii w Lipinach. Aresztowany 3.05.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthasuen-Gusen. Ukarany głodowką – zginął w tym obozie 4.10.1940 r.

Bibliografia: www.encyklo.pl; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 484; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.