Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86761

ŻUREK KAROL,

 Żurek Karol pop

Urodzony 25.09.1915 r. w Sporyszu pow. żywiecki. Ukończywszy wykształcenie podstawowe, kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Żywcu, a od 1934 r. wstąpił do Państwowego Pedagogium w Krakowie, które ukończył w 1936 r. Ponieważ nie mógł otrzymać pracy w którejś ze szkół pow. żywieckiego, udzielał prywatnie lekcji – uczniom gimnazjalnym, będąc jednocześnie wolnym słuchaczem na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 10.11.1939 r. jako zakładnik by wyeliminować bunt mieszkańców podczas wprowadzania rygoru okupacyjnego. Prawdopodobnie przetrzymywany był w więzieniu w Wadowicach, a odzyskał wolność 23.11.1939 r. – zwolniony z więzienia. Ponownie aresztowany 24.04.1940 r. podczas akcji aresztowań polskiej inteligencji i działaczy społecznych na Żywiecczyźnie. Przewieziony do KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15058. Zwolniony z obozu w maju 1941 r. w stanie skrajnego wyczerpania. Po powrocie do domu, w następnych latach także kilkakrotnie zatrzymywany przez gestapo i zwalniany z aresztu. Po wojnie, ukończył studia prawnicze – uzyskując dyplom magistra praw, został także zatrudniony jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Sporyszu. Zmarł nagle 14.06.1951 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.