Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86762

ŻYDEK ALFONS,

Urodzony 3.02.1914 r. w Rydułtowach pow. wodzisławski, i tam zamieszkały. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12770. Zwolniony z obozu do domu 16.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.