Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86763

ŻYDEK ROBERT,

Urodzony 6.06.1891 r. Mieszkaniec Lipin – dzielnica Świętochłowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.