Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86764

ŻYŁA ADOLF,

 Żyła Adolf, pop

Urodzony 6.08.1909 r. w Karwinie, zamieszkały w Suchej Górnej, narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Suchej Górnej, Cieszynie – byłej fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.