Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86765

ŻYŁA EMIL,

 Żyła Emil, pop

Urodzony 18.12.1901 r. w Dolnych Marklowicach, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 24.04.1940 r. w Trzyńcu i więziony w Czeskim Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6875. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. Do końca okupacji pracował jako robotnik w trzynieckiej hucie, od 1941 do stycznia 1945 r. pracował w Linzu, od stycznia 1945 do 5.05.1945 r. w Karwinie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie, był także dyrektorem szkoły wydziałowej w Trzyńcu. Udzielał się w pracy społecznej PZKO, w Związku Bojowników Antyfaszystowskich, był członkiem komisji narodowościowej przy PRN w Czeskim Cieszynie 1948-1950, członkiem komisji szkolnej 1948-1949 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.