Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86766

ADAMCZYK FRANCISZEK,

Urodzony 30.05.1895 r. w Lutyni Górnej k/Orłowej, zamieszkały w Karwinie (nr 1101), narodowości polskiej, z zawodu maszynista. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3221. Zginął w obozie 15.01.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.