Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86768

BARABASZ JAN ks.,

barabasz_jan-ks

Urodzony 16.05.1873 r. w Ustroniu, syn Jakuba i Anny z d. Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ustroniu, uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie. Po maturze w 1893 r. rozpoczął studia teologiczne w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 5.07.1898 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w Polskiej Ostrawie, potem w Bielsku i Białej, i w końcu objął parafię w Czechowicach. Aresztowany pierwszy raz 17.09.1939 r. i zwolniony po dwóch tygodniach.

Drugi raz aresztowany 8.11.1939 r. i więziony w Bielsku, potem od 22.01.1940 do 1.04.1940 r. w Cieszynie. Aresztowany ponownie 28.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15116. Zginął w tym obozie 21.06.1941 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 18; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.