Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86769

BAŚCIK KAROL,

Urodzony 24.01.1892 r. w Kętach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Antoniego i Wiktorii z d. Chowaniec. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim. Potem nauczyciel, a od 1929 r. kierownik szkoły zawodowej w Kętach. Bardzo aktywny społecznik. W 1933 pracownik Miejskiej Rady w Kętach. Po wybuchu drugiej wojny światowej ewakuował się z rodziną na wschód. Po powrocie do Kęt, aresztowany wiosną 1940 r. wraz z innymi nauczycielami tej miejscowości i w transporcie zbiorowym wywiezieni zostali do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. Dzięki skutecznej interwencji żony, zwolniony z obozu po roku i wrócił do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Wandy Baścik-Ofierskiej.