Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86770

BELON ZDZISŁAW,

belon-zdzislaw-ks

Urodzony 26.05.1906 r. w Jarosławiu, syn Franciszka i Zofii z d. Kluz. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Cieszynie, a od 1916 r. do polskiego gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1924 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, a kończył je na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23.06.1929 r. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Brzezinach Śląskich.

Od 1931 r. katecheta w polskiej Szkole Wydziałowej dla dziewcząt w Bielsku, następnie w szkolnictwie na terenie Cieszyna. Od 24.08.1939 r. powołany do czynnej służby wojskowej w charakterze kapelana. Dnia 19.09.1939 r. dostał się pod Tomaszowem Lubelskim do niewoli niemieckiej – osadzony w obozie oficerskim IXC w Rottenburgu, w Fuldzie, skąd 18.04.1940 r. wysłany został do KL Buchenwald. Od 7.04.1942 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 31193. Zginął w tym obozie 27.09.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 24-25; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.