Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86771

BARNAS JÓZEF,

Urodzony 21.09.1905 r. w Skrzyszowie (obecnie gmina Godów pow. wodzisławski), zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany i więziony prawdopodobnie krótko w Bielsku, skąd przekazany był do więzienia w Sosnowcu, a stamtąd w transporcie zbiorowym 14.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23548. Przetrwal pobyt w obozie – wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Książka wykazu więźniów KL Dachau – APMA-B.