Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86773

BIŃKOWSKI JAN,

Urodzony 22.02.1867 r. w Makowie, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie krótko więziony w Bielsku, stamtąd przeslany był do więzienia w Sosnowcu, a następnie 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3558. Zginął w tym obozie 22.01.1941 r.

Bibliografia: Książka wykazu więźniów KL Dachau – APMA-B.