Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86776

BRYŁKA RYSZARD,

Urodzony 15.09.1906 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa), syn Franciszka i Weroniki z d. Skrabania. Syn powstańca śląskiego. Pracował jako drukarz na potrzeby huty „Piłsudskiego” w Chorzowie. W okresie międzywojennym należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Przed wybuchem wojny ewakuowany wraz z dyrekcją huty do Rumunii, skąd wrócił na przełomie listopada i grudnia 1939 r. Aresztowany na początku kwietnia 1940 r. i wpierw więziony był w Chorzowie, skąd 15.04.1940 r. wywieziony został w transporcie zbiorowym do KL Dachau. Od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu 1.02.1941 r. z obowiązkiem meldowania się co tydzień na policji w miejscu zamieszkania. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Janusza Bryłki.