Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86779

BUCKI ALOJZY,

Urodzony 24.01.1904 r. w Ostrawie – Zaolzie, syn Wawrzyńca. Wykształcenie średnie techniczne – ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie, mechanik maszynowy. Przed wybuchem wojny w 1939 r. mieszkał w Chrzanowie, pracownik fabryki lokomotyw w tej miejscowości. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i więziony wpierw w Sosnowcu, a stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12723. Od 3.08.1940 r. przeniesiony został do KL Sachsenhausen, zarejestrowany jako więzień nr 30192. Po skutecznej interwencji rodziny, zwolniony z obozu 7.11.1940 r. z nakazem meldowania się codziennie na gestapo w Katowicach. W grudniu 1940 r. ponownie podjął pracę w fabryce lokomotyw w Chrzanowie. Po wyzwoleniu w 1945 r. pracował w Gliwicach, a później w Chorzowie w „Konstablu”. Zmarł 6.09.1978 r.

Postscriptum: Aresztowany razem z Marianem Wiernikiem ur. 4.11.1914 r., oraz Stefanem Wiernikiem ur. 26.02.1916 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; zeznania współwięźnia Mariana Wiernika nr ob. 12524 w KL Dachau; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania syna Tadeusza Buckiego.