Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86783

BYCZEK LEONARD,

Urodzony 5.11.1914 r. w Łagiewnikach, zamieszkały w Świętochłowicach. Aresztowany wiosną 1940 r. i więziony prawdopodobnie krótko w Sosnowcu – fabryka Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.