Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
ID86784

CEBULSKI RYSZARD,

cebulski-ryszard

Urodzony 27.07.1901 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), zamieszkały w Cieszynie, gdzie ukończył niemieckie gimnazjum, potem Polskie Gimnazjum im. Osuchowskiego w Cieszynie z maturą w 1922 r. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, lecz po dwóch miesiącach – w lipcu 1922 r. przerwał studia i podjął pracę sekretarza podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Katowicach, potem w Królewskiej Hucie, a jeszcze później pracował jako nauczyciel. W latach 1923-1927 studiował germanistykę, zaś po ostatnim roku pedagogikę. Był pierwszym studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzącym z przyłączonych do Polski terenów po plebiscycie. Po ukończeniu studiów, nauczyciel w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, następnie Państwowym Gimnazjum w Mikołowie, Państwowym Gimnazjum w Szarleju (dzielnica Piekar Śląskich). W grudniu 1933 r. otrzymał tytuł profesora. W 1924 r. przeniesiony do pracy w Gimnazjum Neoklasycznym w Królewskiej Hucie, zamieszkawszy jednocześnie w tej miejscowości. Aresztowany 13.04.1940 r. wraz z prof. Ryszardem Jojko, więziony był wpierw w Królewskiej Hucie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po skutecznych zabiegach rodziny, zwolniony do domu 26.08.1940 r. Wrócił do domu w stanie skrajnego wycieńczenia, skutkiem czego zmarł 3.09.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; zeznanie syna z dn. 10.02.2011 r.; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., informacja Stefana Cebulskiego.