Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86788

CHRUSZCZ ?,

Mieszkaniec Rydułtów. Aresztowany w 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.