Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86790

CIESIELSKI WŁADYSŁAW,

Urodzony 2.01.1900 r. w Izbicy Kujawskiej, zamieszkały w Sosnowcu, urzędnik magistratu w Sosnowcu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, dnia 15.04.1940 r. aresztowane zostały ok. 21 osoby w miejscu pracy (w magistracie), a stamtąd samochodami wywiezione do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – hali fabryki Schoena, gdzie przebywali kilka przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu aresztowanych do pociągu osobowego ok. 1000 osób – wywiezieni zostali do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12593. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Natzweiler, a następnie do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. wyswobodzony przez wojska amerykańskie. Zmarł w 1978 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Grażyny Ciesielskiej-Dziadkiewicz.