Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86791

CZARNECKI FRANCISZEK,

Urodzony 16.09.1901 r. w Jabłonkowie – Zaolzie, zamieszkały w Olkuszu, kupiec. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do Kl Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu do domu 22.11.1940 r. z nakazem meldowania się na posterunku policji w Olkuszu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.