Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86794

CZUDEK JÓZEF, zakonnik,

Urodzony 15.09.1883 r. w Gułdowy pow. cieszyński, jezuita, wstąpił do zakonu w 1900 r. w Czechowicach, święcenia kapłańskie przyjął w 1913 r. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach i Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany 10.04.1940 r., więziony w lokalnym areszcie w Dziedzicach, stamtąd przesłany do aresztu gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, w Sosnowcu. Z tego ostatniego więzienia 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przesłany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14627. Od 6.06.1940 r. przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen, a we wrześniu 1940 r. ponownie odesłano go do KL Dachau. Zginął w tym obozie 16.12.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.