Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86798

DEPTA JAN,

Urodzony 29.08.1875 r. w Nędzy pow. raciborski, zamieszkały w Rybniku. Urzędnik pocztowy. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Buchenwald, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30924. Stamtąd wywieziony w „transporcie inwalidów” do zamku w Hartheim. Prawdopodobnie tam zginął.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.