Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86799

DEPTA JAN,

Urodzony 4.01.1908 r. w Rybniku i zamieszkały w tej miejscowości, laborant. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Stamtąd wywieziony w „transporcie inwalidów” do zamku Hartheim. Prawdopodobnie tam zginął.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.