Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86801

DŁUGOSZ FRANCISZEK JULIUSZ, ks.,

Urodzony 8.01.1874 r. w miejscowości Śliwa-Młyn, k/Woźnik, syn Józefa i Joanny. Ukończył szkołę elementarną w Woźnikach, potem uczęszczał do gimnazjum – które ukończył w Bytomiu w 1895 r. Następnie, kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim (1895-1898). Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1899 r. we Wrocławiu. Od 1905 r. proboszcz w Gostomi pow. prudnicki, od 1922 r. w Studzionce pow. pszczyński. Aktywny z poczucia patriotyzmu – na rzecz działalności plebiscytowej Górnego Śląska. Aresztowany 9.11.1939 r. w Studzionce, zwolniony po 2 tygodniach. Ponownie aresztowany 2.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym 5.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7526. Zginął w tym obozie 6.06.1940 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 87; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.