Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86803

DOMAŃSKI ALEKSANDER,

Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa) – aresztowany wiosną 1940 r. wraz z sąsiadem Alojzym Nierobiszem. Prawdopodobnie krótko wieziony w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.