Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86805

DROZDEK JAN,

Urodzony 12.06.1877 r. w Bogucicach, zamieszkały w Bogucicach – Zawodziu, murarz w miejscowej kop. „Ferdynand”. Przyjaźnił się z Wojciechem Korfantym, był zwolennikiem autonomii Śląska, nie Brał udziału w powstaniach śląskich. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau – zwolniony przed zakończeniem okupacji hitlerowskiej. Nieznany jest jego dalszy okupacyjny i pookupacyjny los. Zmarł 17.02.1964 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; informacja wnuka Zygfryda Wawrzynka z dn. 1.06.2011 r.; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.